• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

Jste zde

A Hymn to the Virgin

Benjamin Britten
Text skladby

Of one that is
so fair and bright
Velut maris stella,
Brighter than
the day is light,
Parens et puella:
I cry to thee,
thou see to me,
Lady, pray
thy Son for me
Tam pia,
That I may
come to thee.
Maria!

All this world was forlorn
Eva peccatrice,
Till our Lord
was y-born
De te genetrice.
With ave
it went away
Darkest night,
and comes the day
Salutis
The well
springeth out of thee.
Virtutis.

Lady, flow'r of ev'rything,
Rosa sine spina,
Thou bare Jesu,
Heaven's King,
Gratia divina:
Of all thou bear'st the prize,
Lady, queen of paradise
Electa:
Maid mild,
mother es Effecta.
Effecta.

Ta která je
tak čistá a jasná,
jako hvězda mořská.
Jasnější než
denní světlo,
rodička a dívka.
Volám k tobě,
shlédni na mne,
Paní, pros za mne
u svého syna.
Tak zbožná.
Abych mohl
přijít k tobě,
Marie.

Celý svět byl ztracen
skrze Evu hříšnici,
dokud se
nenarodil náš Pán,
z Tebe, Bohorodičky.
S tvým „Ave“
pominula
nejhlubší noc
a nastal den.
Pozdravená.
Pramen spásy
vytryskl z Tebe,
plná ctnosti.

Paní, květe květů,
růže bez trní.
Ty jsi porodila Ježíše,
krále nebes.
Z Boží milosti.
Ty jsi dostala nejvyšší pocty,
Královno ráje,
vyvolená.
Pokorná dívko,
matko, pomocnice.
Pomocnice.