• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

Jste zde

Bogorodice děvo

Arvo Pärt
Text skladby

Богородице Дево,
радуйся,
Благодатная Марие,
Господь с Товою;
Благословена Ты в женах
и благословен
плод чрева Твоего,
яко Спаса родила
еси душ наших.

Panno, Bohorodičko,
raduj se!
Milostiplná Maria,
Pán je s tebou.
Blahoslavená jsi mezi ženami
a blahoslavený
plod života tvého.
Protože ty jsi dala život
spasiteli našich duší.