• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

Jste zde

Ave Sanctissima Maria

Pierre de la Rue
Text skladby

Ave sanctissima Maria,
mater Dei,
regina caeli,
porta paradisi.
Tu es singularis
virgo pura.
Tu concepisti
Jesum sine peccato, tu peperisti
creatorem et salvatorem mundi
in quo ego, non dubito.
Ora pro nobis
Jesum Tuum dilectum filium,
et libera nos
ab omnibus malis.

Buď pozdravena, přesvatá Marie.
Matko Boží,
Královno nebes,
bráno ráje.
Ty jediná jsi zůstala
čistou pannou.
Ty jsi počala
z Ducha svatého
Stvořitele světa,
o němž já nepochybuji.
Pros za mne svého
přemilého Ježíše
a vysvoboď mne
ode všeho zlého.